VAN ROOY Beerse

Voor de inrichting van de nieuwe site deed de firma Van Rooy beroep op Jafor voor de inrichting van de magazijnen

Een draagarmstelling, gespoten in de huiskleur van Van Rooy, werd geplaatst voor alle langgoed materialen

Scroll to top