TIENSE SUIKER- RAFFINADERIJ

Bij de technische dienst van de Tiense Suikerraffinaderij hadden de mensen nood aan een extra ruimte.
Een extra lokaal om in alle rust, ongestoord te kunnen vergaderen.
 

De bestaande vloer en het plafond werden behouden en de wanden werden er zorgvuldig tussen geplaatst.

Scroll to top